Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Ne ograničava se samo na područje Rijeke nego na sve osobe koje su ostavile traga u našem kraju.
Pravila foruma
Teme otvarate tako da prvo napišete prezime osobe a onda ime , nakon toga poželjno je da stavite godinu rođenja i smrti te zanimanje. Primjer "Kobler Giovanni (1811.-1893.) -povjesničar ".
Unutar rubrike imate forumsku tražilicu ili pri dnu foruma Google tražilicu .
Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4958
Teme: 173
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Post broj:#1  PostPostao/la Vežičanka » 10.11.2016, 15:45

prema nekrologu u Novom Listu 1926.godine:

PAVAO BAKARČIĆ (Draga 7.siječanj 1864. - Sušak 1.ožujak 1926.)

Rođen je 1864. od ugledne porodice, podrijetlom iz Drage, školovan je u Rijeci i svršio je nautičku školu pa je već u mladim godinama dobio diplomu za dugu plovidbu i zapovijedao je kao mlad kapetan lađama na jedra, gdje je imao prilike doći u doticaj sa širim svijetom i upoznati način poslovanja i običaje raznih naroda Amerikanaca, Engleza, Francuza i Talijana. Od prirode inteligentan, a k tome i dosta načitan, mogao je proučavati svijet s kojim je dolazio u doticaj i od toga crpsti koristi.
Početkom 1890. godine imao je nesreću, da je u Atlantskom Oceanu izgubio brod na jedra, a kako je baš tada mornarica na jedra, taj ponos i snage primorja, opadala, a parobrodarstvo nije bilo razvijeno, Bakarčić je očajavao i bio već rezignirao za život.

No upravo tada počelo je i u nas da se podiže parobrodarstvo, pa kad su skromni počeci bili tu i došlo do ustrojenja parobrodarskog društva „M. Švrljuga & Co.“ na Rijeci, u kojem je bio i jedan Bakarčićev parobrod, stupio je i on aktivno u društvo preuzevši zapovjedništvo jednog parobroda.
No ubrzo zatim došlo je do preokreta u njegovom životu, kada je napustio svoje djelovanje u parobrodarstvu, odnosno, kad se je aktivnije počeo baviti drugom granom privrede, jer pomorstvo nije nikada posve napustio.

Preokret u njegovom životu nastao je u tom, što je njegov brat u društvu sa nedavno umrlim Antunom Šimunićem, kožarom, ustrojio tvornicu koža, a kako je obitelj bila u poduzeću znatno angažirana, Pavle je na poticaj svoje braće ušao u upravu i od onda postao industrijalac, i tako je njegovo glavno zanimanje bilo vodstvo ove tvornice.

Plodine u Ružičevoj-bivša kožara Bakarčić-Šimunić

Plodine u Ružičevoj-bivša kožara (1).JPG
Plodine u Ružičevoj-bivša kožara (1).JPG (135.51 KiB) Pogledano 3824 puta


Ali ipak- kako spomenusmo- nije ni onda napustio svoje veze sa pomorstvom, već je i dalje te veze uzdržavao i pokazivao veliko zanimanje za sve što se pomorstva tiče i koristeći se svojim velikim poznavanjem ove struke.

Kad je ustrojeno Ugarsko-hrvatsko parobrodarsko društvo, bio je članom nadzornog odbora, pa članom ravnateljstva i ekzekutivnog odbora, a isto tako i kod Prekomorske plovidbe d.d., gdje je bio od osnutka društva, a zadnjih godina kao i sada, njegov predsjednik.

Bio je jedan od najviđenijih predstavnika Jadranske Plovidbe d.d. i tu je bio od osnutka član ravnateljstva, a ove godine potpredsjednikom.

U Federaciji Jugoslavenskih Brodovlasnika bio je aktivni odbornik, a snažno je učestvovao i u drugim granama našeg privrednog života, sudjelujući kod osnutka „Primorskog štamparskog zavoda d.d.“, kod „Elektre d.d.“, gdje je bio do smrti njezin predsjednik, a sudjelovao je i u drugim poduzećima.

Plodine u Ružičevoj-bivša kožara Bakarčić-Šimunić - zgrada s lijeve strane

Plodine u Ružičevoj-bivša kožara (2).JPG
Plodine u Ružičevoj-bivša kožara (2).JPG (139.94 KiB) Pogledano 3824 puta


Aktivno je sudjelovao u rješavanju svih pitanja našeg privrednog života, gdje se je s uvaženjem slušala njegova riječ i primali njegovi savjeti.
Sudjelovao je kod osnivanja svih privrednih institucija kao i kod samog Komorskog ureda na Sušaku, a tako i kod raznih novčanih zavoda, pa je bio član upravnog odbora Hrvatske Eskomptne Banke podružnice u Sušaku, članom ravnateljstva poduzeća Import Export d.d. i mnogih drugih.
Može se opće reći, da nije bilo privredne akcije, u kojoj nije i Bakarčić sudjelovao.

Mnogobrojna učešća po svim privrednim institucijama pokazuju njegovu radinost i marljivost, inteligenciju i poštenje, što nam je sve pribavilo opće povjerenje i uvažavanje u svim krugovima.

Kao i svi oni iz svijetle plejade starijih, bio je i pok. Pavao Bakarčić, čovjek rada, koji nije mario a nije imao ni volje ni vremena, da se nameće u javnom životu. Kao i svi oni bio je i on skroman i povučen, ali je i u njega kao i u svih njih bio snažno razvijen patriotizam i beskrajna ljubav prema ovoj grudi, kamenitoj i goloj, ali ipak dragoj svima nama.
Zato je i Bakarčić, kao i ostali njegovi drugovi, živo sudjelovao, svagda i svagdje podupirao svaku našu nacionalnu manifestaciju i akciju, bio na općepolitičkom, kulturnom ili socijalnom polju, pa je i njegova darežljivost u tom pogledu bila neiscrpna.

Stara fotografija Tvornice koža Bakarčić na lijevoj obali Rječine. Vidi se natpis "Lederfabrik":
Tvornica kože.jpg
Tvornica kože.jpg (284.84 KiB) Pogledano 3658 puta

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4958
Teme: 173
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Post broj:#2  PostPostao/la Vežičanka » 10.11.2016, 15:51

Osmrtnice iz Novog Lista 1926., iz kojih se vide razne funkcije koje je imao Pavao Bakarčić u privrednom životu Sušaka

Pavao Bakarčić osmrtnice 1.JPG
Pavao Bakarčić osmrtnice 1.JPG (150.51 KiB) Pogledano 3822 puta

Pavao Bakarčić osmrtnice 2.JPG
Pavao Bakarčić osmrtnice 2.JPG (100.58 KiB) Pogledano 3822 puta

Pavao Bakarčić osmrtnice 3.JPG
Pavao Bakarčić osmrtnice 3.JPG (101.22 KiB) Pogledano 3822 puta

Pavao Bakarčić osmrtnice 4.JPG
Pavao Bakarčić osmrtnice 4.JPG (125.81 KiB) Pogledano 3822 puta

Pavao Bakarčić osmrtnice 5.JPG
Pavao Bakarčić osmrtnice 5.JPG (67.18 KiB) Pogledano 3822 puta

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4958
Teme: 173
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Post broj:#3  PostPostao/la Vežičanka » 12.11.2016, 18:31

iz prvog posta:
Početkom 1890. godine imao je nesreću, da je u Atlantskom Oceanu izgubio brod na jedra, a kako je baš tada mornarica na jedra, taj ponos i snage primorja, opadala, a parobrodarstvo nije bilo razvijeno, Bakarčić je očajavao i bio već rezignirao za život.

Jedrenjak koji je bio u vlasništvu Pavla Bakarčića i kojeg je izgubio u Atlantskom oceanu, zvao se "Draga D."

Prema Hrvatskom biografskom leksikonu, jedrenjak je potonuo 1886.godine:

Suvlasnik je i 1884–1886. zapovjednik barka »Draga D.«, a kad je taj izgubljen u brodolomu na Atlantiku 1886, napustio je B. plovidbu.

U novinama "Primorac" 21.rujna 1877. spomenut je bark "Draga D." u rubrici kretanje brodova.
kretanje brodova Draga D.-Bakarčić Primorac 21 rujna 1877.JPG
kretanje brodova Draga D.-Bakarčić Primorac 21 rujna 1877.JPG (152.66 KiB) Pogledano 3802 puta

Vidimo ga i u izvještaju "New York Timesa" od 25. listopada 1886. god:
New York Times 25october 1886 -.jpg
New York Times 25october 1886 -.jpg (124 KiB) Pogledano 3802 puta

o barku "Draga D." prema knjizi "Onput kad smo partili" R.Barbalića i I.Marendića:

Jedrenjak bark "Draga D." (prema Draga doljnja) sagrađen je 1877. u brodogradilištu Josipa Bačića-Belca na Pećinama. U upisnik brodova duge plovidbe upisan je 28.travnja 1877. Imao je 573 rt, dimenzije su bile 41,54 m dužine, 8,98 m širine i 6,05 m visine. Broj članova posade bilo je 12 zajedno sa zapovjednikom.
Vlasnici su bili draški pomorci Anton Bakarčić, Fran Dobrila i Kuzma Petrić, Stanislav Cuculić iz Kukuljanova.

Prvi zapovjednik barka bio je više od sedam godina Silvestar Bakarčić, suvlasnikov brat. Drugi zapovjednik od 1883. godine do brodoloma bio je drugi brat suvlasnika Antuna Bakarčića - Pavao Bakarčić, koji nakon gubitka broda napušta plovidbu.
Jedrenjak je najčešće plovio uobičajenim rutama naših jedrenjaka u to doba - između sjeverne Europe i Sjeverne Amerike.
Plovio je i do Južne Amerike i južne Afrike.
U Rijeci je bio prvi puta (ujedno i posljednji) nakon porinuća 1884., doplovivši iz New Yorka 5. ožujka s teretom sirovog petroleja za rafineriju na Ponsalu u Rijeci, koja je započela s radom godinu dana prije. U Rijeci je ostao tri mjeseca zbog čišćenja i popravka.
Prevozio je najčešće petrolej, žito i drvenu građu.

Na svoje posljednje kobno putovanje krenuo je iz New Yorka prema Lisabonu 20.studenog 1886. (s teretom pšenice- Daily News 29.12.1886.-op.Vežičanka) Već istoga dana se nasukao u plićini subočice Drachoa, ali se već sutradan odsukao bez većih šteta.
U arhivi Pomorske uprave ne postoji zapovjednikov izvještaj o razlogu kasnijeg napuštanja broda. Vjerojatno je jedrenjak znatno oštećen u oluji na Atlantiku i u brod je počela prodirati voda. Na žalost jedan se član posade utopio.
Brod je napušten 19. prosinca 1886. na Atlantiku.
Posadu barka Draga D. spasio je engleski bark Bolivia koji ih je nakon nekoliko dana prekrcao na engleski (novozelandski-op.Vežičanka) parobrod Kaikoua. Iskrcao ih je u Plymouthu (Engleska) 26.prosinca 1886.

U knjizi je naveden datum smrti Pavla Bakarčića 1. ožujak 1936. umjesto 1926. Vjerujem da je to štamparska greška.

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4958
Teme: 173
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Post broj:#4  PostPostao/la Vežičanka » 29.10.2020, 13:51

Pavao Bakarčić vijenčao se s Marijom Sterk 11. lipnja 1898. na Trsatu u crkvi B.D. Marije:

Nasa Sloga 16. 06.1898.jpg
Nasa Sloga 16. 06.1898.jpg (47.93 KiB) Pogledano 1611 puta

Avatar korisnika
Jakob Raunacher
Volim Rijeku
Volim Rijeku
 
Postovi: 192
Teme: 9
Pridružen: 17.9.2011, 06:55

Re: Bakarčić Pavao (1864-1926) pomorac, industrijalac

Post broj:#5  PostPostao/la Jakob Raunacher » 25.4.2024, 12:28

Vežičanka napisao:Pavao Bakarčić vijenčao se s Marijom Sterk 11. lipnja 1898. na Trsatu u crkvi B.D. Marije:

Nasa Sloga 16. 06.1898.jpg


Pavao Bakarčić bio je sin Antuna Bakarčića, koji je navedenu kožaru utemeljio sa Ljudevitom Ružićem. Nešto se o zgradi kožare može saznati na stranici o riječkoj baštini: https://rijekaheritage.org/hr/kj/bakarcicsimonic.
Antun Bakarčić je pokopan na Kozali, a spomenik mu je izradio Ivan Rendić. Na njemu se nalazi ploča s tekstom na hrvatskom jeziku: "NJEMU UZORU RADINOSTI, ZNAČAJNOSTI, ČEDNOSTI ČOVJEKOLJUBU, OTAČBENIKU DOBROČINITELJU, UZGOJITELJU SVOME U ZNAK ZAHVALNOSTI BRAĆA PODIGOŠE 1891."

Pavao je bio oženjen za Mariju rođenu Šterk. Ona je bila nećaka Ante Šterka, jednog od direktora Ugarsko-hrvatskog parobrodarskog društva, kao i nećaka Andrije Šterka, tršćanskog biskupa.
NEMO SINE CRIMINE VIVIT


  • Similar Topics
    Odgovori
    Pogledano
    Zadnji post

Vrati se na: Osobe

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost