Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Škola za praktična ženska zvanja u Kraljevici (1911.-?)

Sve škole koje su djelovale na području Rijeke
Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4955
Teme: 172
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Škola za praktična ženska zvanja u Kraljevici (1911.-?)

Post broj:#1  PostPostao/la Vežičanka » 23.6.2016, 11:17

Škola za praktična ženska zvanja u Kraljevici (1911.-?)

Godine 1906. otpočela je Udruga učiteljica sa školom za kuhanje; no ta nije bila duga vijeka.
Mjeseca srpnja 1911. otvorila je Udruga učiteljica dvomjesečni tečaj za kućanstvo, a 1. rujna 1911. jednogodišnji tečaj za kućanstvo u Frankopanskom gradu u Kraljevici.

Ovim je povodom rečena udruga izdala ovaj oglas (u Narodnim Novinama 1911., br. 177):

Udruga učiteljica, sekcija za našu djecu, otvorila je dne 1. Rujna 1911. u historijskom Frankopanskom gradu u Kraljevici školu za ženska zvanja s internatom, u kojoj će djevojke moći steći znanje i vještinu u svim granama kućanstva. Osim toga učit će djevojke na posebnom odjeljenju trgovačke discipline, te će, svršivši ovu školu, moći tražiti namještenje u poslovnicama.

Primljena može biti svaka zdrava djevojka, koja je navršila 15. godinu života. U tu svrhu treba da se iskaže: a) svjedodžbom, da je svršila bar dva razreda više pučke (djevojačke ili srednje) škole.

ženska škola u Kraljevici u Frankopanskom gradu.jpg
ženska škola u Kraljevici u Frankopanskom gradu.jpg (94.8 KiB) Pogledano 2332 puta


Od učenice trgovačkoga tečaja traži se kao prednaobrazba svršena viša djevojačka škola (ili 4. razreda srednje škole). Učenice, koje bi željele polaziti trgovački tečaj, a nijesu svršile višu djev. školu, mogu biti primljene, ako se podvrgnu prijamnom ispitu iz hrvatskoga i njemačkog (odnosno talijanskog) jezika i iz matematike; b) očitovanjem roditelja ili skrbnika, da će nositi sve troškove; c) obvezom, da će sve dodijeljene poslove točno i savjesno obavljati i strogo se držati kućnoga i disciplinarnog reda.

Prijave sa strane učenica primaju se do 20. kolovoza a imaju se upraviti na ravnateljstvo škole za praktična ženska zvanja u Kraljevici, Frankopanski grad. Ravnateljstvo javit će pravodobno svakoj moliteljici, da li je primljena i što sve treba da sobom donese. U internat primaju se najviše 24 učenice.
Internistice dobivaju stan i čitavu opskrbu u zavodu i stoje pod posebnim nadzorom učiteljica.

Za stan, opskrbu i školarinu plaćaju internistice mjesečno 60 K, koje se imadu platiti unaprijed svakoga mjeseca. Odšteta za porabu zavodske rubenine i posoblja iznosi mjesečno 1 K 50 f. Eksterne učenice, koje ne stanuju u zavodu, plaćaju mjesečno 10 K školarine, a kad kuhaju, doprinos od 40 f za objed.

Sve učenice plaćaju kod upisa 5 K. Tijekom dana dobivaju učenice pet obroka: zajutrak, doručak, objed, užinu i večeru.

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4955
Teme: 172
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Škola za praktična ženska zvanja u Kraljevici (1911.-?)

Post broj:#2  PostPostao/la Vežičanka » 23.6.2016, 11:26

Statut škole:

1. Svrha škole.

U ubavom mjestu Kraljevici, na prekrasnom našem Jadranskom moru, leži stari Frankopanski grad, u kom je Udruga učiteljica, sekcija za našu djecu, uredila školu za praktična ženska zvanja s internatom.
Škola obuhvaća dva odjela: kućanski i trgovački. Svrha je kućanskoga odjela, da se učenice izvješte u svim granama kućanstva, kako bi mogle valjano upravljati ne samo svojom kućom, već da uzmogu i stečenim znanjem privređivati svoj kruh kao upraviteljice, kućanice, bonne i t. d. A svrha je trgovačkog odjela, da djevojkama poda toliko stručnoga znanja, da uzmogu zauzimati samostalna mjesta kao korespondentkinje, kontoaristice i t. d., a jednako da budu sposobne voditi samostalno manju trgovinu.

2. Vrijeme obuke.

Svaki tečaj, kućanski i trgovački traje deset mjeseci, od 1. rujna do konca lipnja. Nastavni je jezik hrvatski.

3. Uvjeti primanja.

Primljena može biti svaka zdrava djevojka, koja je navršila 15. godinu života. U tu svrhu treba da se iskaže: a) svjedodžbom, da je svršila bar dva razreda više pučke (djevojačke ili srednje) škole
Od učenica trgovačkoga tečaja traži se kao prednaobrazba svršena viša djevojačka škola (ili 4 razreda srednje škole). Učenice, koje bi želile polaziti trgovački tečaj, a nijesu svršile višu djev. školu, mogu biti primljene, ako se podvrgnu prijamnom ispitu iz hrvatskoga i njemačkog (odnosno talijanskog) jezika i iz matematike; b) očitovanjem roditelja ili skrbnika, da će nositi sve troškove; c) obvezom, da će sve dodijeljene poslove točno i savjesno obavljati i strogo se držati kućnoga i disciplinarnog reda.

Prijave sa strane učenica primaju se do 20. kolovoza s. g., a imaju se upraviti na ravnateljstvo škole za praktična ženska zvanja u Kraljevici, Frankopanski grad. Ravnateljstvo javit će pravodobno svakoj moliteljici, da li je primljena i što sve treba da sobom donese.
U internat primaju se najviše 24 učenice.

4. Odredbe za internatistice, školarina.

Internatistice dobivaju stan i čitavu opskrbu u zavodu i stoje pod posebnim nadzorom učiteljica.
Za stan, opskrbu i školarinu plaćaju internatistice mjesečno 60 K, koje se imadu platiti unaprijed svakoga mjeseca. Odšteta za porabu zavodske rubenine i posoblja iznosi mjesečno 1 K 50 f. Eksterne učenice, koje ne stanuju u zavodu, plaćaju mjesečno 10 K školarine, a kad kuhaju, doprinos od 40 f za objed.

Sve učenice plaćaju kod upisa 5 K. Tijekom dana dobivaju učenice pet obroka: zajutrak, doručak, objed, užinu i večeru.

5. Nastavna osnova


a) Kućanski odio.
Nastavna osnova obuhvaća ove predmete:

1. Kućanstvo 2 sata.
2. Kuhanje 4 puta na nedjelju.
4. Bijelo šivanje i krojačenje 6 sati.
5. Kitničarstvo 4 sata.
6. Krpanje 2 sata.
7. Glađenje rublja 4 sata.
8. Friziranje 2 sata.
9. Upoznavanje građanskih prava dužnosti 1 sat.
10. Uzgoj djece 1 sat.
11. Higijena 1 sat.
12. Hrvatski jezik 1 sat.
13. Vježbe u glasoviru i francuskom jeziku prema prilikama za učenice, koje su tim predmetima vješte, a namjeravaju stupiti u službu kao bonne. Broj sati prema potrebi.

1. Kućanstvo.
Stan. Opskrba vodom. Grijanje stana. Osvijetljenje stana. Pranje rublja.
Posuđe. Hrana. (Izbor i vrste hrane). Spremanje i čuvanje hrane.
2 sata.

2. Kuhanje.
Kuhanje građanske i fine kuhinje, te bolesničke hrane s osobitim obzirom na lokalne prilike i navike pojedinih krajeva naše domovine.
4 puta na tjedan.

3. Radnje u vrtu.
Sađenje i gojenje cvijeća, povrća i voćaka. Obiranje, spremanje, ukuhavanje voća. U zimsko doba prave se jednostavni predmeti, što rabe u vrtu, kao škrinjice za nasad, pletenje hasura, košarica i t. d.
Najvažnije teoretično i praktično o peradarstvu. 4 sata.

Kraljevica škola za ženska praktična zanimanja.jpg
Kraljevica škola za ženska praktična zanimanja.jpg (135.48 KiB) Pogledano 2331 puta

4. Bijelo šivanje i krojačenje.
Učenice uče pravilno i samostalno praviti najpotrebitije vrste ženskoga odijela. Tkaninu i pribor donose učenice same. Upoznavanjem različitih tkanina po vrijednosti i svrsi treba sebi da prisvoje spretnost u izboru i kupovanju robe. Svaka učenica mora znati proračunati trošak za pojedini predmet. Učenice uče uzimati mjeru, vježbaju se u risanju krojeva umanjivanju i povećavanju normalnoga kroja. Krojenje i šivanje jednostavnih haljina i rubenine. 6 sati.

5. Kitničarstvo.
Predvježbe od organtina. Pošto su učenice sebi prisvojile neku vještinu, vježba se ukus pojedine učenice. Prave se šeputi, garniture za jednostavne haljine, kravate, kapice. Prenapravljaju se stari šeširi, očistivši i prepravivši stari nakit prave se sasvim jednostavni šeširi.
4 sata.

6. Krpanje.
Radnje u ovome odjelu iziskuju osobito praktičan pogled i dublje razumijevanje, koje je olakšano time, što su učenice već ponešto šivanju vješte a uporedo uče i krojačenje. Učenice donose razne trošne predmete, koje krpaju, popravljaju, odnosno preudešavaju. 2 sata.

7. Glađenje rublja.
Praktične vježbe u pranju i glađenju običnoga i nakitnog veziva, tkanina i svile. Vađenje mrlja. 4 sata.

8. Friziranje.
Njega vlasi. Prisvajanje ukusa i vještine u jednostavnim i elegantnim gospojinskim frizurama. 2 sata.

9. Upoznavanje građanskih prava i dužnosti.
Ljudi među sobom. Zakon. Općina: prava i dužnosti općinara. Kuće-vlasnik i stanari. Gospodari i služinčad. Socijalne uredbe. Zdravstveno redarstvo. Ine oblasti.

Jednostavno kućansko knjigovodstvo. Poslovni sastavci: ispunjavanje poštanskih tiskopisa s najvažnijim o poštanskim propisima, ispunjavanje prijavnice, otkaznice i drugo. 1 sat.

10. Uzgoj djece.
Porodica. Žena kao majka.
a) Tjelesna njega djece, hrana, odijelo i stan. Igre nijeme i igre sa pjesmama, igračke, slikovnice i pjesme;
b) Duševni i ćudoredni uzgoj: Uzgoj ćutila, pamćenje, religijozni uzgoj. Priče, pripovijesti i basne i dječje pjesme. Uzgoj poslušnosti, sućuti, istinitosti, zahvalnosti, reda i čistoće u djece. 1 sat.

11. Higijena.

Važnost zdravlja. Čuvanje zdravlja. Prva pomoć. Uzgoj za njegovanje bolesnih. Samaritanska služba. 1 sat.

12. Hrvatski jezik.
Čitanje odabranih djela hrvatske književnosti i razgovor o čitanome.
Prigodično ponavljanje pravopisnih pravila. 1 sat.

13. Francuski jezik i glasovir.
Vježbe prema prilikama i sposobnostima učenica, koje namjeravaju stupiti u službu kao bonne, da se stane na put poplavljivanju hrvatskih kuća tuđim elementima.
Broj sati prema potrebi.

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4955
Teme: 172
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Škola za praktična ženska zvanja u Kraljevici (1911.-?)

Post broj:#3  PostPostao/la Vežičanka » 23.6.2016, 11:31

6. Svjedodžbe.

Na koncu godine dobiva svaka učenica svjedodžbu, u kojoj će biti ocijenjen njen napredak u svakom pojedinom predmetu. Uprava zavoda brinut će se, da apsolviranim učenicama nađe zgodno namještenje.

7. Općenito.

Učenicama stoji na raspolaganje veliki park s igralištem. Za slučaj bolesti njegovat će se učenica u posebnim prostorijama, a zavod će se pobrinuti, da učenicu liječi zavodski liječnik uz neznatnu odštetu.

škola za ženska zvanja u Kraljevici -1.JPG
škola za ženska zvanja u Kraljevici -1.JPG (81.58 KiB) Pogledano 2331 puta

Zavod ima velike zračne spavaonice, sobe za nauku, blagovalište, krasnu kuhinju, sušionicu, sobu za pranje i glađenje rublja, krasan vrt i voćnjak, staklenik, peradnjak i kunićnjak. Usto će učenicama stajati na raspolaganje zavodska biblioteka, a upućivat će se na društvenost priređivanjem malih koncerata, svečanosti, predstava i t. d.

Učenice stoje pod strogim nadzorom učiteljica i smiju izlaziti samo u njihovoj pratnji.

Naknadno plaćanje dužnih prinosa ne će se moći dozvoliti.

škola za ženska zvanja u Kraljevici .JPG
škola za ženska zvanja u Kraljevici .JPG (82.83 KiB) Pogledano 2331 puta

Stipendije za Kraljevicu. Kr. zem. vlada, odio za bogoštovlje i nastavu, obnašla je naredbom od 14. svibnja 1912.
br. 12.094 dosadašnjih 5 stipendija po 400 K u školi za praktična ženska zvanja u Kraljevici od početka školske god. 1912./13. povisiti na 10 stipendija po 400 K.

Za ova mjesta natjecati se imadu pravo valjane kćeri odličnih učitelja viših i nižih pučkih škola u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, a u pomanjkanju ovih i kćeri drugih zvaničnika, koje su navršile 15. godinu života, a svršile su VI. razred više pučke (dječačke ili djevojačke) ili II. razred koje srednje škole, a usto su tjelesno potpuno zdrave.

Moliteljice imadu svoje na kr. zem. vladu, odio za bogoštovlje i nastavu, upravljene molbenice, obložene svjedodžbom od posljednjega polugodišta, svjedodžbom o imućstvenom i zdravstvenom stanju najkasnije do 20. srpnja 1912. priposlati Udrugi učiteljica, sekciji za našu djecu, koja će ih sa svojim prijedlogom predložiti kr. zem. vladi, odjelu za bogoštovlje i nastavu, konačne odluke radi.


  • Similar Topics
    Odgovori
    Pogledano
    Zadnji post

Vrati se na: Škole

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost